Monova tập trung mọi nguồn lực:

1. Tập trung vào khách hàng và giúp họ thỏa mãn.

2. Coi trọng tài năng, tôn trọng khác biệt.

3. Coi trọng đạo đức và tuân thủ luật pháp.

4. Học tập và phát triển không ngừng.

5. Hài hòa lợi ích của công ty và các bên liên quan, phát triển cùng có lợi.

0
Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi
Cửa hàng