KÍCH CẦU TIÊU DÙNG

Việt Nam đã ứng phó và kiểm soát dịch bệnh thành công ngoài mong đợi, không những thế Việt Nam chủ động mở cửa sớm nền kinh tế và có những hoạt động giúp phục hồi nền kinh tế, trong đó hội chợ kich cầu tiêu dùng là một hoạt động của ngành Công thương Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài viết cùng chuyên mục