•   028 36203115
  •   Hotline: 0935 26 79 68
  •   info@monova.vn

Đón chứng nhận ISO 22000:2018

Ngày 02/06/20 Monova đón nhận chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO22000:2018. Ngoài những đầu tư về cơ sở hạ tầng, công ty chú trọng việc đào tạo đội ngũ quản lý, chuyên môn thì việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng là một ưu tiên hàng đầu nhằm đảm bảo tính hệ thống, ổn định và chuẩn mực trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Chúng tôi chủ động cải tiến liên tục và nâng cấp lên tiêu chuẩn FSSC 22000:V5 trong thời gian tới nhằm đảm bảo cho những yêu cầu khắc khe nhất của khách hàng trong nước và xuất khẩu.

Đón chứng nhận ISO 22000:2018

Thông tin cuối website

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM MONOVA

Add: Lô I/6, Đường Số 4, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. HCM, Việt Nam
Tel: (+84) 28 36203115  -  Fax:         (+84) 28 36208638
Email:  info@monova.vn     -  Website:  www.monova.vn

Thông tin cuối website  Thông tin cuối website  Thông tin cuối website

Thông tin cuối website mobile

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM MONOVA

Add: Lô I/6, Đường Số 4, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam.
Tel: (+84) 28 36203115
Fax: (+84) 28 36208638
Email info@monova.vn
Website: www.monova.vn 

Thông tin cuối website  Thông tin cuối website  Thông tin cuối website

© Copyright 2019 www.monova.vn , all rights reserved